Hoe kan ik regenwater bergen?

  • 30 jaar expertise in water
  • Betrouwbare kwaliteit
  • Innovatieve oplossingen
  • Uitstekende service
Terug naar overzicht

Hoe kan ik regenwater bergen?

In de afgelopen jaren is het wel duidelijk geworden dat het noodzakelijk is om regenwater te bergen en vast te houden. Enerzijds om overlast van regenwater te voorkomen en anderzijds om het te kunnen gebruiken in tijden van droogte. Om overlast van regenwater te voorkomen stellen gemeenten steeds meer eisen aan regenwaterberging, vooral bij nieuwbouw. Het regenwater dat u bergt moet dan afgegeven worden aan de natuur, mag gebruikt worden of mag vertraagd worden afgevoerd op het riool.

Uitgangspunt hierbij is dat u de verharding, die u aanbrengt in de vorm van het dak en de bestrating, moet compenseren. Bovendien stelt uw gemeente dan een eis aan de bergingscapaciteit en die eisen worden steeds hoger naarmate de gevolgen van klimaatverandering merkbaarder worden. In de grote steden is een bergingseis van 60mm/m2 al standaard, maar er komen zelfs al eisen van 100mm/m2 voor. Maar hoe kunt u dat nou realiseren op uw terrein?

Laten we eerst de rekensom maar eens maken. Stel u bouwt een woning met een dak van 70m2 en u legt 50m2 aan bestrating aan, dat is dus samen 120m2. Uw gemeente stelt een bergingseis van 60mm/m2.. Dat is 60 liter per m2 wat in uw geval neerkomt op 7.200 liter (= 60 * 120). Dat betekent dat u ruimte op uw terrein moet creëren om 7.200 liter oftewel 7,2m3 regenwater te kunnen bergen. En dat is niet niks, want waar moet u deze ruimte vandaan halen?

Als u de ruimte heeft op uw kavel is het mooi om regenwater creatief te gebruiken door een wadi of een vijver aan te leggen. Maar heel vaak is die ruimte niet beschikbaar en dat heeft u maar één mogelijkheid: ondergronds. Het goedkoopst is het dan om een grindkoffer aan te brengen, maar let op: grind heeft maar een holle ruimte van 40% en zal na verloop van tijd gaan dichtslibben en dan bent u weer terug bij af (behalve dat u natuurlijk wel uw bouwvergunning heeft binnengekregen). Een betere oplossing is het aanleggen van een gedegen infiltratievoorziening in de vorm van infiltratiekratten of infiltratietunnels. Daarmee creëert u een permanente holle ruimte onder de grond en in combinatie met een goede zandvang houdt u deze ook goed open.

Even weer de rekensom: voor een berging van 7,2m3 regenwater volstaan al 5 infiltratietunnels en die zijn heel makkelijk aan te leggen.

Maar de allerbeste en meest nuttige oplossing is het aanleggen van een regenwatertank. Dan creëert u niet alleen een permanente berging, maar heeft u ook nog eens gemak van dat schone en gratis regenwater. U kunt dat immers heel makkelijk gebruiken voor de tuin of de toiletten. Het regenwater dat u overhoudt kunt u vervolgens weer infiltreren in de grond.

De rekensom daarbij is als volgt. Als u een regenwatertank van 10m3 aanlegt dat telt de helft daarvan als vrije berging, oftewel 5m3. In uw geval hoeft u dan nog maar 2,2m3 berging te realiseren met infiltratietunnels en dan heeft u er al 2 stuks genoeg. Op onderstaande afbeelding ziet u hoe dat in z'n werk gaat. 

Wilt u weten hoe u het best regenwater kunt bergen bij uw woning, appartement of bedrijf? Stuur even een mail naar [email protected] of bel ons op 085-0471014. We helpen u graag.