Product was successfully added to your shopping cart.
Vorige

Zuivering grijs en zwart afvalwater met helofytenfilter

Vorige

Hergebruik afvalwater na biologische zuivering

Nieuwe sanitatie - hergebruik water, grondstoffen en energie

Snel overzicht


  • Nieuwe sanitatie

  • Scheiding van waterstromen in blauw, grijs en zwart

  • Hergebruik van water, grondstoffen en energie

Details

Door het scheiden van (afval)water ontstaat de mogelijkheid voor hergebruik van water, grondstoffen en energie. Er ontstaan daarbij drie waterstromen: blauw, grijs en zwart.

Zwart water is het afvalwater afkomstig van de toiletten, mogelijk aangevuld met organisch keukenafval. 

Grijs water is het resterende afvalwater, wat voor het overgrote deel afkomstig is van de badkamer

Blauw water is het regenwater dat op het dak valt

 

Zwart water bevat veel organische stoffen die in een vergister omgezet kunnen worden in biogas. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor terugwinning van de nutriënten fosfaat en stikstof, wat weer ingezet kan worden als meststof.

Grijs water bevat nog veel warmte en dat weer opnieuw gebruikt kan worden.

Blauw water is schoon, zachtg en gratis en kan uitstekend worden gebruikt als alternatief voor drinkwater.

 

Het scheiden en hergebruik van bovenstaande waterstromen is zinvol bij voldoende volume en wordt daarom veelal bij woning- of bedrijfsclusters toegepast. Dit heet nieuwe sanitatie.

Onze partner voor de inrichting van dit systeem is DeSaH.