Product was successfully added to your shopping cart.
Vorige

Drinkwater van regenwater voor koeien, paarden, varkens en schapen

Gebruik van water uit een ondergrondse bron

Snel overzicht


  • Gebruikswater uit een ondergrondse bron

  • Efficiënt

  • Onderhoudsarm

  • Energiezuinig

  • Milieuvriendelijk

  • Goedkoper

Details

Grondwater kan een prima bron van goed water zijn, afhankelijk van de bodemgesteldheid. Dit water moet echter wel behandeld worden voordat het geschikt is voor gebruik. De meest voorkomende materialen in grondwater zijn ijzer, mangaan, ammonium en methaan en die moeten verwijderd worden. Bij conventionele technieken wordt dat bovengronds gedaan, nadat het water is opgepompt. Bij het Fermanox systeem vindt de behandeling van het water juist ondergronds plaats en dat is veel effectiever en efficiënter.

Fermaox werd ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Stuttgart. Hierbij vindt het behandelingsproces in de waterhoudende bodemlagen plaats. De bodem fungeert als een natuurlijk filter. De Fermanox waterbehandeling verrijkt een gedeelte van het water met zuurstof uit de lucht en leidt dit via de bronnen weer terug naar de waterhoudende lagen. Door de aanwezige zuurstof oxideert ijzer en mangaan naar een vaste vorm, die zich in de bodem afzet. Het ammoniumgehalte wordt beduidend minder. Daardoor kan er veel meer water worden behandeld, opgepompt en gebruikt. Tegenwoordig wordt er bij de grotere installaties standaard met twee bronnen en twee onderwaterpompen gewerkt, waarvan er per cyclus slecht één in bedrijf is. Hierdoor is de watervoorziening in bijna alle gevallen gewaarborgd.

Onze partner voor de Fermanox waterbehandeling is Flierman Techniek.