Product was successfully added to your shopping cart.

Hoe bereken ik mijn regenwaterinfiltratiepakket?

Hoe bereken ik mijn regenwaterinfiltratiepakket? Lees hier meer.

Een pakket of systeem om regenwater te infiltreren bestaat uit infiltratiekratten, een zandvangput en bladscheiders.

Een infiltratiekrat heeft een bepaalde inhoud.  Het aantal kratten dat je nodig hebt wordt bepaald door de grootte van de totale buffercapaciteit van je infiltratiesysteem. Deze kun je vaststellen aan de hand van:

1   De oppervlakte van het dak of de bestrating die je wilt aansluiten

2   De waterdoorlatendheid van de grond waarin het infiltratiesysteem wordt aangelegd

3   De bergingseis in mm/m². Vaak wordt dit bepaald door de gemeente waar je woont.

Je kunt zelf een berekening uitvoeren via dit document over het Ontwerp berging/infiltratiesysteem.

Nog gemakkelijk is het om even je gegevens in te vullen op www.infiltratieplan.nl . Dan werken wij gratis een calculatie voor je uit.

infiltratieplan.nl